Vánoční strom

Ostravský vánoční strom

Do centra města Ostravy se po 6 letech vrátil živý vánoční strom! Je vysoký zhruba 10 metrů a stojí na tradičním místě na Masarykově náměstí.

Vánoční strom pochází z Beskyd (konkrétně z lokality Jestřábí). Jeho kácení, převoz i instalaci na Masarykovo náměstí zajistily Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. “Jedná se o smrk ztepilý, který nám lesy pro Ostravské Vánoce nabídly proto, že by stejně musel být z důvodu ohrožení kůrovcem skácen k zemi," vysvětluje za realizátora Ostravských Vánoc Jan Šumbera, jednatel Černé louky, s.r.o.

I must write my thesis work this year and I don't even have any idea how to do it. So, due to this reason I've decided to get help at the https://writemydissertationforme.co.uk/buy-dissertation/ educational platform. Here I can buy dissertation on any topic, including my difficult theme. In any case, I think that I will get excellent paperwork.

Strom přicestoval do centra Ostravy na speciálním návěsu v pondělí 22. listopadu v dopoledních hodinách. Na k tomu určené místo jej usadili pracovníci Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o., kteří mají v této činnosti dlouholetou praxi. Náročná byla rovněž jeho přeprava, během níž nesměl být strom poškozen a převoz zároveň nesměl ohrozit dopravu na pozemních komunikacích. "Během přepravy byl strom svázán a položen mezi klanice na speciálních úvazcích, aby nedošlo k polámání větví či poškození kmene. Na odvozní soupravu byl takto strom naložen jeřábem s hydraulickou rukou. Větve smrku byly přivázány ke klanicím návěsu tak, aby se během jízdy nepoškodily a neohrožovaly ostatní účastníky silniční ho provozu. Po celou dobu jízdy byl strom doprovázen vozidly s majáky tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při jízdě po komunikacích při jeho přepravě," upřesňuje vedoucí střediska údržby zeleně Ostravských městských lesů a zeleně Martin Mati. 

Strom se rozsvítí o víkendu 26. - 28. 11. 2021. Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se tak letos stane bez kulturního programu. Navzdory tomu se však návštěvníci mají na co těšit. Už od prvního adventního víkendu bude v provozu oblíbené ledové kluziště i ruské kolo a otevřené by měly být také prodejní stánky. „Rozsvícení vánočního stromu je tradičně velmi oblíbeným bodem programu, který přitáhne tisíce návštěvníků. Jelikož si uvědomujeme závažnost situace a chceme jednat zodpovědně, rozhodli jsme se strom rozsvítit bez konkrétního slavnostního aktu spojeného s kulturním programem,“ vysvětluje náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Za finance, které Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. obdrží v rámci této služby od realizátora vánočních trhů v Ostravě pak vysadí náhradu za tento strom v rámci svých dalších pozemků. "Na pozemcích, které spravujeme vysadíme desítky sazenic lesních dřevin, jedná se o tzv. obnovu lesa. V tomto případě půjde pravděpodobně o buky lesní,“ uzavírá Martin Mati s tím, že po skončení Ostravských Vánoc 2021 bude strom poštěpkován a štěpka z něj bude využita při výsadbě dalších stromů. 

 


Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Techničtí partneři

Mediální partner

© 2022 Černá louka s.r.o.