Cimbálová muzika Lipka

  • 28. listopadu 2023
  • 16:30 - 17:30

Cimbálová muzika Lipka vznikla v roce 1983 v Ostravě‑Porubě. K zakládajícím členům muziky patří dnešní organizační vedoucí Lipky houslista Dalibor Žalud a cimbalista a dnešní umělecký vedoucí muziky František Staněk.

Lipka sdružuje zájemce o poznávání významné části hudebního dědictví staré lidové kultury Moravy, Slezska a částečně Slovenska, které svým obsahem a rozsahem představuje unikát v Evropě i ve světě. Lipka usiluje o hudební projev blízký tradičnímu pojetí lidové hudby. Dává tak vyniknout původním estetickým hodnotám vloženým dávnými anonymními autory do starých nápěvů, jež mnohé z nás dodnes oslovují pro svůj citový náboj a ke kterým se vrací i část mladé generace. Lipka se zaměřuje také na doprovod k lidovému zpěvu a tanci s důrazem na stylovou čistotu a souhru muziky s tanečníky.

Lipka již mnoho let pravidelně zkouší na Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě-Porubě.

Za dobu své existence se v Lipce vystřídaly desítky muzikantů, z nichž mnozí studovali na Vysoké škole báňské v Ostravě. Patří mezi ně i jeden ze současných primášů, Horňák z Hrubé Vrbky, Vít Prášek.

Primášem Lipky je také Miroslav Hlosta. Dalšími muzikanty Lipky jsou: violoví kontráši Jiří Dvořáček, Vojtěch Molin a Jaroslav Raška, basista Radovan Molin, klarinetista Jiří Tabášek, houslisté Petr Frič a Alexej Kolcun. S Lipkou řadu let spolupracuje zpěvačka Barbora Čechová. Dlouholetým zpěvákem Lipky byl rodilý Broďan Luboš Daněk (28.5.2018). 

Lipka pořádá každý rok pravidelné folklórní akce – fašanek (spojený s pochováváním basy) a vinobraní.

Zpět na program

Pořadatelé a partneři

Hlavní partner

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Mediální partner