Doprovodný program


Andělé ve Dvoraně
Bezpečnější Ostrava
Česko zpívá koledy s Deníkem
Jízdy historickou tramvají Barborka
Komentované procházky
Kovář
Ostravský Mikuláš
Řezbář
Vánoční kluziště
Velký dar, úhel pohledu
Vyhlídkové kolo
Výrobce tradičních a lidových hudebních nástrojů
Workshopy Stará aréna

Pořadatelé a partneři

Hlavní partner

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Mediální partner