Opakovaná výzva pro zájemce o stánkový prodej - dárkové zboží

10.8.2023

Společnost Černá louka s.r.o. jako realizátor projektu "Ostravské Vánoce 2023" vyzývá zájemce o podnájem prodejních stánků s dárkovým zbožím na vánočních trzích, aby do 31. 8. 2023 zaslali na e-mailovou adresu info@ostravskevanoce.cz kontaktní informace a popis nabízeného sortiment spolu s max. 5 fotografií nabízeného sortimentu případně podoby prodejního stánku z předchozích akcí. 

VÝBĚR ZÁJEMCŮ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Při výběru zájemců se bude vycházet z těchto kritérií:

  • Sortiment/zboží, který nájemce nabízí, a to s ohledem na charakter celé akce – adventní trhy. Přičemž lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou sortiment lépe odpovídající charakteru akce, jejímž cílem je představit návštěvníkům především tradiční výrobky.
  • Dosavadní zkušenosti zájemce s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných a doložitelných referencí. Přičemž lépe budou hodnocení zájemci, kteří prokážou rozsáhlejší zkušenosti s účastí na akci podobného charakteru.
  • Dosavadní zkušenosti realizátora se zájemcem o přidělení prodejního místa.
  • Akceptování a splnění podmínek realizátora Ostravských Vánoc 2023.

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované váhy. Realizátor vybere ty nabídky, které na základě jejich komplexního posouzení ve vzájemných souvislostech nejlépe naplní výše uvedená kritéria.

Zájemci budou následně kontaktováni s detailními informacemi o podmínkách podnájmu.

Na spolupráci se těší,
Tým Ostravských Vánoc 2023

Zpět

Pořadatelé a partneři

Hlavní partner

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Mediální partner