Výzva pro zájemce o stánkový prodej

19.9.2022

Výzva pro zájemce o stánkový prodej

Společnost Černá louka s.r.o. jako realizátor projektu "Ostravské Vánoce 2022", která proběhne v termínu 25. 11. - 23. 12. 2022, vyzývá zájemce o podnájem prodejních stánků s dárkovým zbožím (výrobky určené především pro děti) a občerstvením (pouze nealko nápoje) na vánočních trzích v centru Ostravy – Jiráskovo náměstí, aby do 30. 9. 2022 zaslali na e-mailovou adresu ostravskevanoce@cerna-louka.cz vyplněný dotazník (odkaz ke stažení dotazníku najdete v dolní části tohoto článku) spolu s max. 5 fotografií nabízené sortimentu případně podoby prodejního stánku z předchozích akcí. 

V případě nejasností kontaktujte v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 infolinku +420 606 070 620.

VÝBĚR ZÁJEMCŮ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Při výběru zájemců se bude vycházet z těchto kritérií:

  • Sortiment zájemcem nabízeného zboží, občerstvení nebo řemesel, a to s ohledem na charakter celé akce, přičemž lépe budou hodnoceni zájemci, kteří nabídnou sortiment lépe odpovídající charakteru akce, jejímž cílem je představit návštěvníkům především tradiční lidová řemesla, tradiční výrobky a specifickou regionální gastronomii
  • Dosavadní zkušenosti zájemce s účastí na akcích podobného charakteru včetně dohledatelných a doložitelných referencí, přičemž lépe budou hodnocení zájemci, kteří prokážou rozsáhlejší zkušenosti s účastí na akci podobného charakteru
  • Dosavadní zkušenosti organizátora se zájemcem o přidělení prodejního místa
  • Akceptování a splnění podmínek realizátora Ostravských Vánoc 2022

 

Kritéria budou posuzována komplexně ve vzájemných souvislostech, nejsou tedy seřazena podle jim přisuzované váhy. Organizátor vybere ty nabídky, které na základě jejich komplexního posouzení ve vzájemných souvislostech nejlépe naplní výše uvedená kritéria.

Zájemci budou následně kontaktováni s detailními informacemi o podmínkách podnájmu.

Na spolupráci se těší,
Tým Ostravských Vánoc 2022

 

Ostravské Vánoce 2022 - dotazník - Jiráskovo nám..docx (0.15 MB)

Zpět

Pořadatelé a partneři

Hlavní partner

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Mediální partner