Pomoc stánkovým prodejcům

26.11.2021

Vedení statutárního města Ostravy projednává poskytnutí rychlé pomoci stánkařům, kteří byli připraveni v rámci vánočních trhů otevřít svůj prodej ke dni 26. listopadu 2021.

Vzhledem k omezením, která ke včerejšímu datu oznámila Vláda České republiky není možné pořádat vánoční trhy v předem plánovaném rozsahu. Statutární město Ostrava, které je letos organizátorem Ostravských Vánoc již v tuto chvíli projednává možnost poskytnutí pomoci stánkovým prodejcům z centrální části vánočních trhů. „Jsme si vědomi nešťastného načasování nově vydaných opatření, která zastihla všechny prodejce v takové fázi, že již měli zakoupené zboží a připravené své stánky včetně výzdoby a veškerého materiálu. Rozhodli jsme se proto jednat rychle a aktuálně připravujeme podmínky finanční podpory ve výši 20 tisíc korun prodejcům, kteří měli s realizátorem Ostravských Vánoc uzavřenou platnou smlouvu pro prodej v rámci Masarykova a Jiráskova náměstí a na náměstí Dr. Edvarda Beneše,“ říká primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura. S administrativními kroky spojenými s žádostí o poskytnutí podpory pomůže prodejcům realizátor Ostravských Vánoc výstaviště Černá louka, s.r.o. v kooperaci s magistrátem města Ostravy.

Zároveň realizátor Ostravských Vánoc hledá cesty, jak prodejcům pomoct zprostředkovat prodej připraveného zboží. „Na našem webu je již v tuto chvíli seznam všech stánkařů, ve většině případů jsou zde také kontakty, ať již facebookové odkazy nebo webové stránky konkrétních provozovatelů, které je možné kontaktovat se zájmem o jejich zboží. Připravujeme také takovou formu jejich prezentace, aby lidé i prostřednictvím našich sociálních sítí či webu věděli, jak mohou prodejcům pomoct a zboží si u nich zakoupit,“ vysvětluje jednatel výstaviště Černá louka, s.r.o. Jan Šumbera.

Zpět

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Realizátor

Partneři

Programoví partneři

Techničtí partneři

Mediální partner

© 2022 Černá louka s.r.o.